Έχετε συμπληρώσει το 0% αυτού του ερωτηματολογίου
Προσοχή: Η εκτέλεση JavaScript είναι απενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή για αυτόν τον ιστότοπο. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σε αυτήν την έρευνα. Επαληθεύστε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας.

Ερευνητικό Πρωτόκολλο Διερεύνησης Μνημονικών Ελλειμμάτων Και Κατάθλιψης

 

Memory ANd Depression studY - MANDY

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

Αξιότιμοι κυρία/κύριε,

Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιείται η διακλινική μελέτη για την πρώιμη εντόπιση των γνωστικών ελλειμμάτων στην κοινότητα, υπό την αιγίδα της Ψυχιατρικής και της Νευρολογικής Κλινικής του Γ. Ν. Παπαγεωργίου με τίτλο: «Ερευνητικό Πρωτόκολλο Διερεύνησης Μνημονικών Ελλειμμάτων και Κατάθλιψης-Memory And Depression Study: MANDY»με κύριους ερευνητές τους υπογράφοντες.

Γιατί γίνεται αυτή η μελέτη; 

Η συμπλήρωση της διαδικτυακής δοκιμασίας μνήμης και κατάθλιψης, έχει σκοπό την πρώιμη εντόπιση μνημονικών ελλειμμάτων στην κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, η χορήγηση της δοκιμασίας διαμέσου της ιστοσελίδας του Ιατρείου Μνήμης & Νοητικών Λειτουργιών παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν τη μνήμη τους και τη διάθεσή τους.

Τι περιλαμβάνει η συμμετοχή σας σε αυτήν τη μελέτη; 

Η συμμετοχή σας περιλαμβάνει τη συμπλήρωση της ψηφιακής μορφής του ερωτηματολογίου μνήμης και της διάθεσης μέσω ειδικών εργαλείων. Επιπλέον, θα σας ζητηθούν κάποιες προσωπικές πληροφορίες που αφορούν στην ηλικία, στο μορφωτικό επίπεδο και το φύλο. Η διαδικασία αυτή υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου 15 λεπτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στη μελέτη είναι να είστε άνω των 18 ετών, να είστε κάτοικος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θράκης ή να μπορείτε να ταξιδέψετε στο χώρο εξέτασης του Ιατρείου Μνήμης & Νοητικών Λειτουργιών.  

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη μελέτη; 

Δεν αναμένονται κίνδυνοι από τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη μελέτη.

Ποια είναι τα πιθανά οφέλη της συμμετοχής σας σε αυτήν τη μελέτη;

Η συμμετοχή σας στη  μελέτη, στην περίπτωση που πάσχετε από μνημονικά ελλείμματα, θα σας ωφελήσει δεδομένου ότι η έγκαιρη εντόπιση των προβλημάτων θα προάγει την υγεία και κατ’ επέκταση την ποιότητα της ζωής σας, τόσο με την άμεση λήψη διάγνωσης όσο και με φαρμακευτικές ή μη παρεμβάσεις. 

Ποιες εναλλακτικές υπάρχουν σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη μελέτη; 

Η άρνηση σας να συμμετάσχετε ή η απόσυρση σας αργότερα από τη μελέτη δεν θα επηρεάσουν την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών. 

Ποιο είναι το κόστος της συμμετοχής σε αυτήν τη μελέτη;

Δεν υπάρχει κάποιο κόστος για τη συμμετοχή σας. Αντίστοιχα, δεν θα λάβετε και καμία αμοιβή, χρηματική ή άλλης μορφής.

Τι μπορείτε να κάνετε αν έχετε απορίες ή αν προκύψουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας σε αυτήν τη μελέτη;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους επιβλέποντες της έρευνας, κο Αρναούτογλου, κα Βαρβεσιώτου ή κα Ζούρα τηλεφωνικά (2313323844) ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (memoryclinic@papageorgiou-hospital.gr). 

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας από τη συμμετοχή σας στην έρευνα; 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR και το άρθρο 14 του Νόμου Ν.3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι απόρρητα. Το όνομα σας θα φαίνεται αποκλειστικά στο παρόν έγγραφο της ενήμερης συγκατάθεσης, το οποίο θα φέρει και την υπογραφή σας. Οι βαθμολογίες στα τεστ και τα δημογραφικά στοιχεία σας θα περαστούν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και θα αντικατασταθούν με τον κωδικό συμμετοχής σας, καθιστώντας αδύνατη την ταυτοποίησή τους. Όλα τα δεδομένα και τα έντυπα με τις απαντήσεις σας θα καταστραφούν και θα αφαιρεθούν από τη βάση δεδομένων όταν ολοκληρωθεί η μελέτη ή οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσετε να αποσυρθείτε απ’ αυτήν. Αν όμως ήδη έχουν παρουσιαστεί σε συνέδριο ή δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό τα ευρήματα της μελέτης που περιλαμβάνουν τα δεδομένα σας δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν. Δεσμευόμαστε ότι θα τηρούνται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως συμμετέχων/ουσα σε έρευνα; 

Η  συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εντελώς εθελοντική. Μπορείτε να επιλέξετε να μην συμμετάσχετε, ωστόσο αν λάβετε μέρος έχετε τη δυνατότητα  να αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα  να μην απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις. Η υπογραφή σας παρακάτω δείχνει ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το παρόν έντυπο ενήμερης συγκατάθεσης. Επιπροσθέτως,  σας έχει δοθεί η ευκαιρία να εκφράσετε τυχόν απορίες που απαντήθηκαν ικανοποιητικά και δέχεστε εθελοντικά να συμμετάσχετε στην έρευνα. Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να κρατήσετε ένα αντίγραφο αυτού του εντύπου συγκατάθεσης. 

 

Κύριος  ερευνητής

Νικήτας Αρναούτογλου

Ψυχίατρος

Επιβλέποντες Διακλινικού Ιατρείου Μνήμης & Νοητικών Λειτουργιών - Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Ιωάννης Διακογιάννης                                                                 Γεωργία  Δερετζή

Ψυχίατρος                                                                                       Νευρολόγος

 

 

There are 62 questions in this survey.
Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη.

Οι εγγραφές των απαντήσεων που δίνετε στις ερωτήσεις δεν περιέχουν καμία πληροφορία ταυτοποίησης για εσάς, εκτός και αν μια συγκεκριμένη ερώτηση απαιτεί ρητά τέτοιου είδους πληροφορίες.

Εάν χρησιμοποιήσατε έναν αναγνωριστικό κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την έρευνα, να είστε βέβαιοι ότι αυτός ο κωδικός δεν θα αποθηκευτεί μαζί με τις απαντήσεις σας. Η διαχείρισή του γίνεται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων και θα ενημερωθεί μόνο για να υποδείξει εάν ολοκληρώσατε (ή όχι) αυτήν την έρευνα. Δεν υπάρχει τρόπος αντιστοίχισης των κωδικών πρόσβασης ταυτοποίησης με τις απαντήσεις της έρευνας.